Komisyonlar
Birim Kalite Güvence Yönetimi Komisyonu
Birim Kalite Güvence Yönetimi Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Nuray YERLİKAYA
Şehmunur ÇINAR
Salih ÖZDEMİR
Birim İç Kontrol Uyum Eylem Planı Komisyonu
Birim İç Kontrol Uyum Eylem Planı Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Emel DEMİR
Aydın İSTEMİ
Dönüş DURAN