Görüş Yazıları

Gelir Vergisi Kanunu Uygulamaları (Gelir Vergisi Kanunu Uygulamaları)

Yabancı uyruklu öğrenci Sınavı gelirlerinin bütçe aktarılması gerektiği hakkında maliye bakanlığının görüş yazısı (görüş yazısı)

-Patent Alımlarına İlişkin Giderler için görüş yazısı(Patent alımlarına ilişkin giderler)

-Uzaktan Öğretim Ek ders görüş yazısı (Uzaktan O_g_retim_ ek ders go_ru_s_.pdf)

-Tıpta ve Diş Tabipliğinde Yabancı Uyruklu Kontenjanında Uzmanlık Eğitimi Alan Eş İçin Aile Yardımı Ödenip Ödenmeyeceği (Maliye Bakanlığı Görüşü.pdf)

-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı veya TÜBİTAK tarafından elde edilen ücretlerin vergilendirilmesi hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen görüş yazısı. GELİR VERGİSİ MATRAHI GÖRÜŞ(1).pdf)

-Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğünde görevli personele döner sermaye ödemenmesi hakında görüş yazısı. (Döner Sermaye Ödemesi Hakkında Görüş(3).pdf)

-Üniversitemiz su kuyularından çıkarılan suyun ,kampüs içerisinde bulunan kantin ,kafeterya işletmelerine üçret karşılığında satışında KDV uygulaması hakkındaki görüş yazısı.(stratejiKDV.pdf)

-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının(SGK) 2547 Sayılı Kanunun 60/a Maddesi kapsamında görev yapan öğretim üyelerinin statüsü hakkında ki görüş yazısı (sgkgörüş.pdf)