Bütçe ve Performans Programı Birimi

Bütçe ve performans programı Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, Bütçeyi hazırlamak, Ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlamak, Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak, Ödenek gönderme belgesi düzenlemek, Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek, Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak, Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek, İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmekBütçe ve Performans Programı Birimi