Kiraya verilecek taşınmaz için Kira Şartnamesi ve Kira Sözleşmesi örnek matbuu

Kiraya verilecek taşınmaz için Kira Şartnamesi ve Kira Sözleşmesi örnek matbuu

Aynı dersi birden fazla öğretim elemanının görevlendirildiği durumlarda sınav ücreti nasıl ödenir?

Aynı dersi birden fazla öğretim elemanının görevlendirildiği durumlarda sınav ücreti nasıl ödenir? Soruya cevaben Maliye Bakanlığının görüşü için tıklayınız