Yönetim Bilgi Sistemleri Birimi
Yönetim Bilgi Sistemleri Birimi
Yönetim bilgi sistemi fonksiyonu
Madde 8 — Yönetim bilgi sistemi fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler şunlardır:
a) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek.
b) Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.
c) İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.