Süreç Formları ve Görev Dağılımları
 

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Süreç Formları.......................................................................

Görev Dağılımları..................................

Daire Başkanı

Ali İhsan YILDIZ

Sekreterlik

Semra YAĞMAHAN

Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi ..................................................................................................

A-1a Stratejikplan_HAZIRLAMA

Programcı Dönüş DURAN
Memur Esra ÖZSOY ŞENBAŞ

A-1d Stratejikplan_UYGULAMA (Performans Programı)

A-1e Stratejikplan_İZLEME (İdare Faaliyet Raporları)

İç Kontrol Birimi ...................................................................................................................................

D-7a İç kontrol_HAZIRLAMA

Programcı Dönüş DURAN
Memur Esra ÖZSOY ŞENBAŞ

D-7a İç kontrol_İZLEME

D-7a İç kontrol_UYGULAMA

...............................................................................................................................................................

D-7b Ön Mali Kontrol

Mali Hiz.Uzm. Nuray YERLİKAYA

Bütçe ve Performans Birimi ................................................................................................................

A-1b Cari ve Yatırım Bütçesi Hazırlama Süreci

Mali Hiz. Uzm. Yrd. Salih ÖZDEMİR
Memur Mehmet KOÇYİĞİT

A-1c AFP Hazırlama Süreci

A-1f Raporlama Süreci

C- 6a Ödenek Ekleme Süreci

C- 6b Ödenek Aktarma Süreci

C- 6c Ödenek Tenkis Süreci

C- 6d Ödenek Gönderme Süreci

C- 6e Şartlı Bağış Karşılığı Ödenek Ekleme Süreci

C- 6f Hazine Yardımı Talep Süreci

Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi ....................................................................................

B-2a Maaş Ödeme

Muhasebe Yetkilisi Çetin ÜNAL
Mali Hiz.Uzm. Burhan ÜNLÜ
Mali Hiz.Uzm. Nuray YERLİKAYA
Mali Hiz.Uzm.. Emel DEMİR
Mali Hiz.Uzm.  Aydın İSTEMİ
Mali Hiz.Uz.Yrd. Salih ÖZDEMİR
Veznedar Öcal BURAK
Muhasebeci Fetiye ÇALIŞKAN
Bilgisayar İşletmeni Bülent DURSEN
Bilgisayar İşletmeni Sabri TİMUR
Bilgisayar İşletmeni Ayşe KAÇER
Bilgisayar İşletmeni Hasan AYDOĞAN
Memur Şehmunur ÇINAR
Memur Nimet BENSOY
Memur Fatma PÜR
Memur H. Ebru HASGÜL
Büro Personeli Ayşe Dönem ÖZDEMİR
Büro Personeli İlhan PALALI

B-2b Ek Ders Ödemeleri

B-2c Yolluk Ödemeleri

B-2d Harç İadesi Süreç Formu

B-2e Hakediş Ödemeleri

B-2f Proje Ödeme (BAP)

B-2f Proje Ödeme (Erasmus)

B-2f Proje Ödeme (TÜBİTAK)

B-3a Nafaka Kesintileri Ödemeleri

B-3b Bireysel Emeklilik Ödemeleri

B-3c Emekli Kesenekleri Ödeme

B-3d Sosyal Güvenlik Ödemeleri

B-3e Vergi Beyanname

B-4a Kira Gelrlerinin Tahsilatı

B-5a Vezne

Yönetim Bilgi Sistemleri Birimi ..........................................................................................................

SGDB Web sayfa İçerik sağlayıcı

Programcı Dönüş DURAN